Toronto Academy of English, Mathematics, and Coding

LỊCH HỌC 2020/2021

Mỗi năm học của EMC được chia ra thành 3 học kỳ. Mỗi học kỳ gồm có 76 buổi học chính.

✺ Học Kỳ I (Tháng 8 – Tháng 12)

✺ Học Kỳ II (Tháng 1 – Tháng 5)

✺ Học kỳ III (Tháng 5 -Tháng 8)

Học sinh có thể đăng ký học tối đa 4 tín chỉ trong mỗi học kỳ.

LỊCH HỌC TRONG NĂM

Tháng 8, 2020- Tháng 8, 2021

Học KỳNgày Khởi ĐầuNgày Kết Thúc
IThứ Hai, Mùng 4, Tháng 8Thứ Sáu, Mùng 17, Tháng 12
IIThứ Hai, Mùng 4, Tháng MộtThứ Sáu, Mùng 7, Tháng 5
IIIThứ Hai, Mùng 10, Tháng 5Thứ 6, Mùng 27, Tháng Tám

LỊCH HỌC TRONG NGÀY

Mỗi ngày trong học kỳ sẽ có 4 tiết và giờ nghỉ ăn trưa. Mỗi tiết kéo dài 105 phút học cho duy nhất một môn học.

Tiết HọcGiờ Học
19:00 am – 10: 30 am
210: 35 am – 12: 05 pm
Giờ Nghỉ Trưa12: 10 pm – 13: 00 pm
313: 05 pm – 14: 35 pm
414: 40 pm – 16: 10 pm

TORONTO ACADEMY OF EMC

5145 Steeles Ave West. Unit A202
Toronto, Ontario M9L 1R5
Điện Thoại
Tiếng Anh/Tiếng Việt: (Viber, Zalo, Whatsapp)
Dr. Dzung Ha: +1 416 882 6571
Ngo Phuc: +1 647 667 2479
Andrea Lam: +84 933 245 217
Tiếng Anh:
Chris Chow: +1 647 284 4844
Gửi Tin Nhắn

    Mạng Xã Hội